Nieuws & Actualiteiten

TupAke Media 2015©Alle rechten voorbehouden

 

Home    Rubrieken    Archief    Over TV-Maluku    Contact    Links

 

 

> Abonneren

Hari Pahlawan - 12 april - Capelle aan den IJssel

 

> Abonneren

Hari Pahlawan - 12 april - Capelle aan den IJssel

 

Mr. Dr. Christiaan Robbert Steven Soumokil

 

Hari Pahlawan RMS - Peringatan Kematian Mr. Dr. Chris Soumokil.

Geboren op 13 oktober 1905 in Soerabaja op het eiland Java.Overleden (geëxecuteerd) op 12 april 1966 op het eiland Obi.

 

Christiaan Robbert Steven Soumokil was de 2e president van de Republiek van de Zuid-Molukken (Republik Maluku Selatan; RMS) van 1950 tot 1966. Soumokil ging in Soerabaja en Semarang in het toenmalige Nederlands-Indië naar school voordat hij naar Nederland kwam voor het afronden van zijn middelbare school. Daarna studeerde hij rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij sloot zijn studie in 1934 af met een promotie op zijn proefschrift De deskundige in de Nederlandsch-Indische jurisprudentie - studie van materieel strafrecht.

 

In januari 1935 ging hij met de mailboot Dempo van Rotterdam naar Java, waar hij in 1939 substituut officier van justitie werd.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog moest hij vanwege zijn Nederlandse nationaliteit in militaire dienst. In 1942 begon de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Soumokil werd door de Japanners gevangen genomen en naar Birma en Siam gedeporteerd. Na de Tweede Wereldoorlog werkte Soumokil voor een militaire rechtbank die oorlogsmisdaden behandelde. Daarna was hij in Makassar werkzaam als procureur-generaal en minister van Justitie van de Indonesische (deel)staat Oost-Indonesië (Negara Indonesia Timur; NIT) waar de Zuid-Molukken een onderdeel van vormde.

 

In april 1950 stuurde de centrale regering van de Verenigde Staten van Indonesië (Repubik Indonesia Serikat; RIS) troepen naar Celebes (Sulawesi). De bedoeling was op termijn een einde te maken aan de deelstaat Oost-Indonesië. In samenwerking met deelstaat-president Sukawati en kapitein Andi Aziz (ex-KNIL) beraamde Soumokil een militaire coup om te voorkomen dat de troepen aan land zouden gaan. Ook was er een plan voor de proclamatie van een onafhankelijke staat Oost-Indonesië. De coup mislukte, Sukawati ging overstag, beloofde mee te werken aan het creëren van een 'eenheidsstaat' en Soumokil week uit naar Ambon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Team Camera: Cor Lalihatu, Benny Tentua

 

Op 17 augustus 1950 zou president Soekarno inderdaad de RIS (en dus de NIT) opheffen en vervangen door de gecentraliseerde Republiek Indonesië (Republik Indonesia; RI). Dit vormde een schending van de kort daarvoor ondertekende overeenkomst van de Ronde Tafel Conferentie, waarin de rechten van de verschillende deelstaten gegarandeerd waren, inclusief het recht om uit de federatie te treden. Met deze opheffing door de regering in Jakarta in zicht, nam Soumokil het initiatief om de deelstaat van de Zuid-Molukken uit de federatie te laten treden.

 

Onder zijn directe invloed riep op 25 april 1950 J.H. Manuhutu waarnemend hoofd van de Daerah Zuid-Molukken, samen met anderen, de onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken uit, met hemzelf als president. Chris Soumokil werd minister van Buitenlandse Zaken.  Op 3 mei 1950 volgde Soumokil Manuhutu op als president van de Zuid-Molukse Republiek.  Als reactie op de proclamatie werd het eiland Buru en een deel van het eiland Ceram door het Indonesische leger bezet.

Video:

- Deel 1 Vlagprotocol o.l.v. Barisan Hasurete

 

- Deel 2 Ontvangst, toespraak, vlag strijken

 

- Deel 3 Toespraak, overdenking, muzikale intermezzo

 

- Deel 4 Huiskamergesprek, Tifagroep, overdenkingen

 

- Deel 5 Muzikale intermezzo, slotwoord, afsluiting